Adatkezelési tájékoztató

Az alábbi dokumentumból megismerheted, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk a honlapunkon, illetve azokat milyen módon kezeljük, és meddig tároljuk

Adatkezelési tájékoztató

A Mecsek Harcművészeti Egyesület kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ügyfél / Látogató érdekében az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete, „GDPR”) és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el. Érintett mindenki, aki Mecsek Harcművészeti Egyesület weboldalán, e-mail-ben, telefonon az adatait a www.mecsekharcmuveszet.hu szolgáltatásainak igénybevétele céljából megadja (továbbiakban: Érintett).

Jelen tájékoztató bemutatja, hogy az Adatkezelő milyen adatokat, hogyan gyűjthet, használhat fel és kivel oszthat meg, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól.

Adatkezelő elkötelezett azon személyek adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik e honlapot. Az adatok illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és az oldalon tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.

Az Adatkezelő személye

Cégnév vagy Név: Mecsek Harcművészeti Egyesület

Székhely vagy Cím: 7671, Bicsérd Rózsa út 4.

Adószám: 19155115-1- 02.

EUU adószám (ha van):

Cégjegyzékszám vagy Nyilvántartási szám:

02-02-0003856

Nyilvántartásba vevő hatóság: Pécsi Törvényszék

E-mail cím: info@mecsekharcmuveszet.hu

Weboldal: www.mecsekharcmuveszet.hu

Bevezető

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Mecsek Harcművészeti Egyesület (továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozik. Kifejezetten kitér a GDPR által szabályozott személyes adatok körére. (A céges adatok nyilvános adatok, melyek nem tartoznak a személyes adatok körébe.)

A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a szükséges adatok megadása, amelynek célja részben törvényi kötelezettség (például: számla kiállításához szükséges adatok), részben pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése (például a vásárolt termék kiszállításához és átvételéhez szükséges szállítási cím, kapcsolattartás).

Amennyiben az adatkezelésben Érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, magyarázatra szorul, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@mecsekharcmuveszet.hu. Az Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Az adatkezelés célja

Részben törvényi kötelezettség teljesítése (például: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően), másrészt pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése, esetleg a vásárolt termék kiszállítása.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás

Cégünkkel történő kapcsolatfelvétellel Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Az Adatkezelő kizárólag az Érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató ismertet és amelyhez az Érintett a kapcsolatfelvételkor hozzájárulását adta.

Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben megváltoztatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó célját, elveit vagy gyakorlatát, ezekről a változásokról értesíti az adatkezelésben Érintett személyeket, hogy mindig pontosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Az Adatkezelő ezzel vállalja, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az Érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése során automatizált adatfeldolgozással hozott döntésre nem kerül sor.

Közösségi oldalaink (Facebook, Instagram, stb.) „lájkolása”, követése szintén az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásának minősül. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

A megadott és kezelt adatok köre

Név (személyes adat)

Cégnév

Postázási cím (személyes adat lehet)

Székhely

Adószám

E-mail cím (személyes adat lehet)

Telefonszám (személyes adat lehet)

Rendszer információk, pl. IP cím, rendszer verzió, stb. (személyes adat lehet)

Megrendelések

Tájékoztatjuk, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat kérünk, szabadon dönthetnek arról, hogy megadják-e a kért információt. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg a kért adatot, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben az adott szolgáltatást igénybe venni (például a szállítási cím elengedhetetlen a kiszállításhoz).

A személyes adatok és egyéb adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő nem gyűjt érzékeny (különleges) adatokat, amelyek például – de nem kizárólagosan – faji eredetre, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Sütik (cookie-k) kezelése

A sütik (cookie-k) kezeléséről a Cookie nyilatkozatban (https://www.mecsekharcmuveszet.hu/cookie/) olvashat bővebben.

Adatok helyesbítése, törlése, korlátozása (zárolása)

Az Érintett bármikor kérheti a róla és általa képviselt cégről tárolt adatainkat, módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az Adatkezelő elérhetőségein.

A törölni kívánt személyes adatokat nyilvánosan elérhető céges adatokkal helyettesítjük (ha van ilyen), a személyes adatokat pedig töröljük. Azon törölni kívánt személyes adatokat, melyek végleges törlése nem lehetséges, azokat elkülönítjük és zároljuk.

Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg hozzájárulását az Érintett vissza nem vonja. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 évig, amennyiben vásárlásra is sor kerül, a számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási évét követő 8. év végéig tároljuk.

A szolgáltatás igénybevételét megelőző adatkezelés

A kapcsolatfelvételt követően többféle csatornán is felvehetjük, fenntarthatjuk Önnel a kapcsolatot:

Telefonon

E-mail-ben

Csoportos e-mail-ben

Sms-ben

Postán

Közösségi média felületeken

Stb.

Az Érintetteknek törvény által meghatározott jogos érdeke a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kapcsolattartás, az utánkövetés és a tájékoztatás az igényelt szolgáltatással kapcsolatos minden változásról, újításról. A szolgáltatás változásáról kiküldött csoportos e-mail-ek nem minősülnek hírlevélnek, mivel nem esnek a “tömeges levélkiküldés” hatálya alá, így leiratkozni sem lehet róluk.

Marketing célú adatkezelés

Marketing célú (elektronikus úton, e-mail formájában reklám tartalmú levél) adatkezelést csak abban az esetben végzünk, amennyiben ahhoz Ön külön hozzájárult és a hírlevél küldésre feliratkozott.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében, annak működtetése során Adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezése szerint dolgozhatják fel, továbbá aszerint kötelesek tárolni és megőrizni, saját céljaikra adatfeldolgozást nem végezhetnek. Az Adatfeldolgozók a személyes adatokat az Adatkezelő tudta és engedélye nélkül harmadik fél számára nem adhatják át. Az Adatfeldolgozók az alábbi tevékenységeket biztosítják az Adatkezelő számára:

Szerver biztosítása

Szoftver biztosítása

Tárhely biztosítása

Informatikai rendszer karbantartása rendszergazdai feladatok ellátása

Adatfeldolgozás

Számlázás

Könyvelés

Követelések kezelése

Kézbesítés

Marketing

Jogi képviselet

Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek

Adatfeldolgozók

Gmail alapú levelezés:

Szolgáltató neve: Google Inc.

Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Kapcsolat: https://www.google.com/contact

Hírlevél-küldés:

Szolgáltató neve:

Székhelye:

E-mail cím:

Weboldal:

Tárhelyszolgáltató:

Neve: Tárhelypark Kft.

Székhelye: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

E-mail cím: info@tarhelypark.hu

Weboldal: tarhelypark.hu

Facebook és Instagram oldal szolgáltató:

Neve: Facebook Inc.

Székhelye: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

Kapcsolat: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Weboldal: https://www.facebook.com

Adatkezelő Facebook oldalán érkező megkeresések, hozzászólások megválaszolása céljából hozzáférhet a felhasználó nevéhez, üzenetéhez.

Számlázási szolgáltató

Neve: Netsoft Informatika Kft.

Székhelye: 1214 Budapest, Erdősor utca 16.

E-mail cím: info@okosugyvitel.hu

Weboldal: https://www.okosugyvitel.hu

Számlavezető bank

Neve: OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

E-mail cím: informacio@otpbank.hu

Weboldal: Otpbank.hu

Könyvelő

Neve: Baranya-Könyvelő Bt.

Könyvelőiroda címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 51. 2. emelet 6a

E-mail cím: konyvelobaranya@gmail.com

Weboldal: baranyakonyvelo.hu

Adatfeldolgozóként vesz részt az Adatkezelő mindenkori könyvelője, az adózási és számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése céljából.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel az Érintett a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet. Vagyis az Érintett személyt az Adatkezelőnek azonosítani kell tudnia, a visszaélések elkerülése végett, az Érintett személyes adatainak védelme érdekében.

Az adatkezelés elvei

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen

– a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint

– a 2018.05.25-től alkalmazandó – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR),

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint

– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel összhangban kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv., valamint a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (a 2018. május 25-től alkalmazandó GDPR alapján egy hónapon belül), közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az Adatkezelőtől.

Értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet (a felügyeleti adatvédelmi hatóságot pedig 72 órán belül). Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a személyes adatok megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. A törlését írásban kell közölnie az Adatkezelő felé, elektronikus levél formájában, az info@mecsekharcmuveszet.hu e-mail címre.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével),

– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint

– valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és az adatokat zárolja.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyek adatainak védelme

A Mecsek Harcművészeti Egyesület weboldalának tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szól. Nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői (továbbiakban együttesen: szülői) hozzájárulás nélkül. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá az Adatkezelő számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásrészeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz és különösebb megfontolást nem igényel.

Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, kérdéseivel és jogorvoslatért fordulhat az Adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken.

Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36-1-3911400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez is.