Női önvédelem oktatás

Milyen eredményeket szeretne elérni Női Önvédelmi programunk?

Célunk, hogy a csoport tanulói a program során a megszerzett tudásukkal képessé váljanak magabiztosan és biztonságban élni. Képesek legyenek felismerni és kezelni a kialakuló konfliktusokat. Sikeresen elkerüljék vagy megoldják a fizikai támadásokat. A programba elsősorban azokat várjuk, akik úgy érzik valós veszély fenyegeti őket, a koedukált csoportokban nem érzik magukat magabiztosnak vagy hátrányos helyzetükből fakadóan nem tudnak hozzáférni hasonló témájú felkészítéshez.

noi_onvedelem_pecs_001
noi_onvedelem_pecs_002
noi_onvedelem_pecs_003
noi_onvedelem_pecs_004
noi_onvedelem_pecs_001
noi_onvedelem_pecs_002
noi_onvedelem_pecs_003
noi_onvedelem_pecs_004
previous arrow
next arrow
Shadow

A projekt során létrehozott digitális oktatóanyag a célcsoport azon tagjaihoz is eljuttatja az önvédelem, az asszertív kommunikációs technikák alapjait, akik a projektben megvalósított edzéseken nem tudnak vagy nem kívánnak részt venni. A résztvevő tagoknak hosszútávon ismételhető formában segít a tudás elmélyítésében.

logo_esc

Tartalom

ju-jitsu

Milyen készségeket sajátít el a célcsoport?

 • Betekintést nyer a fizikailag aktív, mozgásban gazdag, egészségesebb életbe.
 • Hatékonyabb kommunikációs készségeket sajátít el, mely elősegíti az érdekérvényesítő képesség fejlődését.
 • Képessé válik megelőzni a fizikai konfrontációkat
 • Önvédelmi készségeket sajátít el
 • Fizikailag felkészülnek intenzívebb harcművészeti/küzdősport foglalkozásra, mely a fiatalabb korosztályoknak lehetőséget nyit a versenyzés irányába való orientációhoz.

Hogyan épül fel Női Önvédelmi Programunk tematikája?

1. Mentális felkészítés

  • Asszertív kommunikációs technikák
  • A konfliktusok természete, felismerése
  • Hogyan ne válj áldozattá? Részletes erőszak dinamika és lehetséges megoldások a különböző helyzetekre.
  • Kriminalisztikai videók elemzése, a kialakuló helyzetek és tipikus támadások megismerése, működő megoldások felvázolása
  • A jogos védelem szabályozása
  • Egy váratlan támadás feldolgozásának módjai

2. Fizikai felkészítés

  • Eséstechnikák elsajátítása a biztonságos gyakorlás érdekében
  • Ütések és rúgások megtanulása
  • Szabadulás lefogásokból
  • Szabadulás folytásokból
  • Ütések és rúgások elhárítása
  • Szabadulás a földharc helyzetekből
  • Késes támadások elhárítása
  • Több támadós helyzetek kezelési lehetőségei
  • Menekülés csapdahelyzetekből
noi-onvedelem-reszletek-2

Milyen technikákból épül fel Női Önvédelmi edzésünk?

A technikai anyag a Jujitsu hatékony önvédelmi technikáiból került kialakításra, úgy összeállítva, hogy kezdők számára is gyors fejlődés legyen elérhető és a célcsoport szempontjából leginkább fontos technikai csoportok kerüljenek oktatásra.

A JuJitsu több száz év alatt kifejlődött japán harcművészet. Megtalálható benne az ütés, a rúgás, az eszközök használata stb. de fő jellemzői az összekapaszkodós küzdelem, a dobások, a földharc, a feszítések, fojtások.

A Ju japánul annyit tesz, lágy, de abban az értelemben, ahogy pl. a fűzfa ága, azaz a támadásnak, a tolásnak megfelelően reagál, összhangban van a támadással.

A Jitsu módszert, utat, művészetet jelent, amelynek célja a hatékonyság, az ellenfél legyőzése, a támadás semlegesítése. Tehát a Jujitsu magyarul annyit jelent, hogy „lágy művészet”.

noi-onvedelem-oktatas

Női Önvédelmi Edzéseink 3 pillére

ÉSZLELÉS

Az észlelés olyan folyamat a filozófiában, pszichológiában és a kognitív tudományban, amely az érzéki információk megértésére, illetve a tudatosság megvalósítására szolgál. Az önvédelem első lépése megtanulni időben észlelni a konfliktus helyzetek kialakulását. Minél korábban észleljük a veszélyt, annál több megoldási lehetőségünk van még a konfliktus eszkalálódása előtt épségben elhagyni a helyszínt.

MEGELŐZÉS

Amennyiben a veszélyhelyzettel közvetlen kapcsolatba kerültünk, a következő lehetőségünk a fizikai konfliktus megelőzése. Képzésünk során erre asszertív kommunikációs módszerek gyakorlásával készülünk fel. Később ezeket a módszereket kontextusba helyezve az erőszak különböző formáinak felismerésével és az adott helyzetre legjobban adott kommunikációs módszereket is megismerjük.

MEGOLDÁS

Nem minden konfliktus kerülhető el. Képzésünk fő irányvonala ezért a fizikai önvédelem, melyhez számos készséget szükséges fejleszteni az edzések során. A legnagyobb tévhit, hogy pár alkalmas önvédelmi kurzus megfelelő erre. Ahhoz, hogy eredményesen védhesd meg magad legalább fél – egy év kemény munkára van szükséged. Ne ijedj meg a nehézségektől!

Az indulás után lehet csatlakozni?

Az edzések tematikája úgy került kialakításra, hogy bármikor lehessen csatlakozni. Az edzésekhez való csatlakozáshoz nem szükséges speciális felszerelés, kérjük mozgáshoz alkalmas öltözettel készülj.

 

Kommunikációs és Önvédelmi Felkészítés a Nőket Ért Támadások Megelőzéséért és Megoldásáért

Női Önvédelmi csoportunk az Európai Szolidaritási Testület társfinanszírozásával jött létre a fenti projekt címen 2021 elején indulva.

Mit kíván elérni a Női Önvédelmi Programunk?

Csoportunk a társadalmi felelősségvállalás keretében a nők elleni erőszak megelőzése, különös tekintettel a családon belüli erőszak ellen kíván tevékenyen részt venni. Céljainkat rendszeres női önvédelmi kurzusok elindításával kívánjuk elérni, mely felkészítések során, mind mentálisan, mind fizikálisan felkészítjük az érdeklődőket az őket ért konfliktushelyzetek és támadások elkerülésére és megoldására.

Hogyan kapcsolódik a Női Önvédelmi csoportunk az Európai Szolidaritási Testület általános céljaihoz és milyen európai szintű hozzáadott értéke van?

A projekt összhangban az Európai Szolidaritási Testület alapelveivel a nők elleni erőszak, különösen a családon belüli erőszak megfékezésére kíván eszközöket átadni a résztvevőknek. A projekt a konfliktusok megelőzésére, kezelésére helyezi a hangsúlyt asszertív kommunikációs módszerekkel, a konfliktusok korai felismerésével és az elkerülés lehetőségeivel. Továbbá érdeklődőket egy jogtalan támadás esetén is szeretnénk megfelelő készségekkel felruházni, hogy képessé váljanak ennek elhárítására. A résztvevők magabiztosabbá válnak és közösségként példát mutatnak társaik számára egy biztonságosabb élet megteremtése felé.

Az Európai Szolidaritási Testület célkitűzéseivel összhangban projektünk célja önkéntességen keresztül népszerűsítse a szolidaritást mint értéket, a nőket ért társadalmi kihívásokra reagáljon és a közösségeket megerősítve, előmozdítsa a hátrányos helyzetben élő vagy bántalmazott/veszélyeztetett helyzetben lévő nők társadalmi befogadást.

A projekt európai hozzáadott értékének tükrében egy olyan Pécsen hiánypótló képzéssel egészíti ki a helyi harcművészeti és küzdősport közösségek kínálatát mely speciálisan a nőket ért erőszak elhárítására irányul és kiegyensúlyozottan a kommunikációs és önvédelmi készségek fejlesztésére is helyez hangsúlyt. A projekt megvalósításában a közös tanulás elősegítése érdekében a helyi küzdősport szervezetekkel való közreműködést is célul tűzzük ki. A program egyik fő célközönsége a hátrányos helyzetű fiatalok bevonása a projektbe, melynek elősegítése érdekében a képzést ingyenes formában tesszük elérhetővé nyertes pályázat esetén.

A projekt európai hozzáadott értéke kapcsolódik az Európa Tanács Egyezményéhez a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról, közismert nevén az isztambuli egyezmény az Európa Tanács által megalkotott átfogó nemzetközi egyezmény a nők elleni erőszakkal és családon belüli erőszakkal szemben. Az egyezmény célja az erőszak megelőzése, az áldozatok védelme és „az elkövetők büntetlenségének megszüntetése”. Ezen belül jelen projektünk fő célja az erőszak megelőzése, a veszélyeztetett csoport önvédelmi és kommunikációs technikákkal való felvértezése által, mely hatására magabiztosabbá, határozottabbá és védettebbé válnak az esetleges erőszakos cselekedetekkel szemben.